פרופיל החברה

עבודות גידור, עבודות בטון ופיתוח, כלל עבודות מסגרות קלה וכבדה, ייצור והרכבת מבני פלדה-מתקני הרמה, ייצור והרכבת חממות, בתי רשת, מבנה אחסנה, ייצור והרכבת בתי אריזה, לולים, ייצור והתקנה לגדרות, מעקות, מחסומים, ייצור חבקים, פלחים ופלטקות.

 

יצירת קשר
עדכונים

 אגרומטל האתר החדש